CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI HOA TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI HOA TRÊN CÂY HOA HỒNG
Cây Cảnh - Bonsai

CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI HOA TRÊN CÂY HOA HỒNG

CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI HOA TRÊN CÂY HOA HỒNG Bệnh quan trọng nhất trên hoa hồng là bệnh thối hoa. Bệnh do nấm Botrytis cinerea gây ra. Bệnh gây hại chủ yếu trên nụ hoa, cánh hoa đôi khi có tr
Read More