CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH XOĂN LÁ TRÊN CÂY CÀ CHUA – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH XOĂN LÁ TRÊN CÂY CÀ CHUA
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH XOĂN LÁ TRÊN CÂY CÀ CHUA

Tác nhân: Do virus gây ra Tên tiếng Anh :  Mosaic virus Triệu chứng gây hại: - Bệnh xuất hiện từ khi cây còn nhỏ cho đến khi thu hoạch, phổ biến nhất lúc cây bắt đầu ra hoa. - Cây bị bệnh lá biến
Read More