CÁCH PHÒNG TRỪ RẦY MỀM TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ RẦY MỀM TRÊN CÂY HOA HỒNG
Cây Cảnh - Bonsai

CÁCH PHÒNG TRỪ RẦY MỀM TRÊN CÂY HOA HỒNG

CÁCH PHÒNG TRỪ RẦY MỀM TRÊN CÂY HOA HỒNG Ngoài bệnh thối hoa (chúng tôi có trình bày ở bài trước), hoa hồng còn bị rầy mềm tấn công. Rầy trưởng thành hình quả lê, trông như hạt mè, màu nâu. Ấu
Read More