CÁCH PHÒNG TRỪ RUỒI ĐỤC TRÁI VÀ DÒI ĐỤC TRÁI – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ RUỒI ĐỤC LÁ VÀ DÒI ĐỤC LÁ
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG TRỪ RUỒI ĐỤC LÁ VÀ DÒI ĐỤC LÁ

Tên khoa học: Liriomyza sp. Tên tiếng Anh: Leafminer Đặc điểm hình thái: - Trưởng thành là loài ruồi nhỏ, dài 2-3 mm, màu đen bóng. - Trứng rất nhỏ, tròn, màu trắng trong, sắp nở màu vàng nhạt. -
Read More