CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ TỪ NHỎ – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ

Có ba loài sâu cuốn lá nhỏ (SCLN) hại lúa ở Việt Nam: Cnaphalocrocis medinalis, Marasmia exigua và M.patnalis.  Sâu gây hại trên lúa (chụp tại Nghệ An vụ HT 2014) Phân bố rộng trên thế giới, tại Việ
Read More