CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC VỎ TRÁI TRÊN NHÓM CÂY CÓ MÚI (BƯỞI – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC VỎ TRÁI TRÊN NHÓM CÂY CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, QUÝT, CHANH)
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC VỎ TRÁI TRÊN NHÓM CÂY CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, QUÝT, CHANH)

Tên khoa học: Prays citri Tên tiếng Anh: Citrus Blossum Moth Đặc điểm hình thái: - Thành trùng là một loài bướm có kích thước rất nhỏ, mầu xám, chiều dài sải cánh khoảng 8mm. Âúu trùng có mầu xanh.
Read More