CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH BẠC LÁ TRÊN CÂY BƯỞI – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH BẠC LÁ TRÊN CÂY BƯỞI
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH BẠC LÁ TRÊN CÂY BƯỞI

Triệu chứng: Bạc ở lá non trước, sau đó đến lá bánh tẻ và lá già. Phân biệt với hiện tượng toàn bộ tán lá (lá non, lá bánh tẻ, lá già) cùng bạc vào một thời điểm. Trường hợp này nguyên nhân ch
Read More