CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN VI KHUẨN TRÊN CÂY XOÀI (BACTERIAL BLACK SPOT) – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN VI KHUẨN TRÊN CÂY XOÀI (BACTERIAL BLACK SPOT)
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN VI KHUẨN TRÊN CÂY XOÀI (BACTERIAL BLACK SPOT)

Tác nhân gây bệnh: Bệnh đốm vi khuẩn do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. mangiferae gây ra. Triệu chứng của bệnh: Bệnh gây hại trên lá và trái. Gây hại từ khi trái bắt đầu cứng bao đến trái lớn.
Read More