CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN TRÊN CÂY ỚT – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN TRÊN CÂY ỚT
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN TRÊN CÂY ỚT

Tên khoa học: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Bệnh đốm do vi khuẩn xuất hiện dưới dạng những vệt đốm hình thành trên lá thân, và quả ớt. Các vết đốm lá đầu tiê
Read More