CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY CÀ CHUA – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY CÀ CHUA
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY CÀ CHUA

Tên khoa học: Stemphilium solani G. F. Weber 1. Triệu chứng bệnh - Bệnh hại trên lá, thân, hoa, quả nhưng chủ yếu ở trên lá. - Trên lá, vết bệnh lúc đầu là chấm nâu nhỏ, khi vết bệnh to có màu nâ
Read More