CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GỈ SẮT TRÊN CÂY HOA CÚC – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GỈ SẮT TRÊN CÂY HOA CÚC
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GỈ SẮT TRÊN CÂY HOA CÚC

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm Puccinia chrysanthemi gây ra. Nấm bệnh tồn tại chủ yếu trên tàn dư vụ trước và phát tán lan truyền trong không khí nhờ gió. Bệnh phát triển mạnh khi gặp điều kiện ẩm độ
Read More