CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GỈ SẮT TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GỈ SẮT TRÊN CÂY HOA HỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GỈ SẮT TRÊN CÂY HOA HỒNG

Tên khoa học: Phragmidium mucronatum (Pers.) Scholecht. 1. Triệu chứng bệnh - Bệnh hại trên lá, cành non, hoa quả. Ban đầu vết bệnh nhỏ như mũi kim, hơi vàng, sau đó thành ổ nổi như những chấm nhỏ
Read More