CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GIÁC BAN BÔNG – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GIÁC BAN BÔNG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GIÁC BAN BÔNG

Tên khoa học: Xanthomonas malvacearum 1. Triệu chứng - Bệnh hại tất cả giai đoạn và bộ phận của cây. - Vết bệnh màu xanh trong giọt dầu, sau chuyển thành màu nâu đen, có dịch nhầy vi khuẩn trên b
Read More