CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO RŨ – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO RŨ, CHẾT VÀNG TRÊN CÂY CÀ CHUA
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO RŨ, CHẾT VÀNG TRÊN CÂY CÀ CHUA

Tên khoa học: Fusarium sp. Tên tiếng Anh: Fusarium wilt Tác nhân gây hại: do nấm Fusarium sp., bao gồm: Fusarium Oxysporum, Fusarium orthoceras Appel... Quy luật phát sinh gây hại của bệnh héo rũ
Read More