CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO XANH HÉO ĐỌT TRÊN CÂY HOA VẠN THỌ – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO XANH HÉO ĐỌT TRÊN CÂY HOA VẠN THỌ
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO XANH HÉO ĐỌT TRÊN CÂY HOA VẠN THỌ

Triệu chứng: Bệnh do vi khuẩn tác động vào bộ phận gốc rễ, làm thối rễ, cây bị bệnh lá héo rũ  đột ngột nhưng vẫn xanh, triệu chứng héo của cây diễn rất nhanh, chỉ trong một vài ngày lá cây chết hoàn
Read More