CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG

Do chủng loại cây trồng đa dạng, tập quán canh tác của nông dân, thời gian luân canh ngắn. Vì vậy, nguồn bệnh luôn tồn tại và lây lan trên đồng ruộng làm cho việc phòng trừ sâu bệnh gặp rất nhiều khó
Read More