CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH “HOA LÁ” DO VIRUS GÂY RA TRÊN CÂY HOA VẠN THỌ – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH “HOA LÁ” DO VIRUS GÂY RA TRÊN CÂY HOA VẠN THỌ
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH “HOA LÁ” DO VIRUS GÂY RA TRÊN CÂY HOA VẠN THỌ

Triệu chứng: Bệnh có thể gây hại suốt giai đoạn sinh trưởng của cây. Cây bị bệnh lá có các mãng xanh vàng xen kẻ loang lổ, phiến lá chổ dày mỏng không đều, đưa lá bệnh lên ánh sáng thấy gân lá mất mà
Read More