CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH KHÔ VẰN HẠI LÚA – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH KHÔ VẰN HẠI LÚA
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH KHÔ VẰN HẠI LÚA

Bệnh khô vằn được phát hiện ở Nhật Bản (Miyaka, 1910 và Sawada, 1912) và ở một số nước khác (Reinking 1918; Palo, 1926). Địa bàn phân bố của bệnh khá rộng ở tất cả các nước trồng lúa vùng châu á và cá
Read More