CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ CHO CÂY HOA VẠN THỌ – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ (BỆNH THỐI GỐC TRẮNG) CHO CÂY HOA VẠN THỌ
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ (BỆNH THỐI GỐC TRẮNG) CHO CÂY HOA VẠN THỌ

Triệu chứng: Đầu tiên là ở phần cổ rễ hoặc phần gốc sát với mặt đất xuất hiện những chấm nhỏ màu xám nâu, lở loét, rễ bị thối mềm. Nếu gặp điều kiện thuận lợi thì cổ rễ bị chuyển màu thâm đen, thối m
Read More