CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ (HÉO RŨ – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ (HÉO RŨ, THỐI GỐC, HÉO KHÔ, HÉO CÂY CON)
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ (HÉO RŨ, THỐI GỐC, HÉO KHÔ, HÉO CÂY CON)

Tên khoa học: Rhizoctonia solani Triệu chứng bệnh lở cổ rễ (thối gốc, héo rũ, héo khô, héo cây con): Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây, thường gây thiệt hại nặng cho cây con, t
Read More