CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY XOÀI – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY XOÀI
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY XOÀI

Tác nhân gây bệnh: Oidium mangiferae Triệu chứng bệnh và điều kiện phát sinh, phát triển Bệnh thường thấy trên hoa, trái và các cành, lá non. Nấm gây bệnh thường xuất hiện trên bề mặt các bộ phậ
Read More