CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN RAU DIẾP VÀ XÀ LÁCH – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN RAU DIẾP VÀ XÀ LÁCH
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN RAU DIẾP VÀ XÀ LÁCH

Tên khoa học: Bremia lactucae Regel Bệnh phổ biến trên các vùng trồng rau diếp, xà lách. Bệnh có thể xuất hiện ngay từ giai đoạn cây con và phá hại suốt thời kỳ sinh trưởng của cây. 1. Triệu c...
Read More