CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI TRÊN CÂY CÓ MÚI DO NẤM PHYTOPHTHORA SPP GÂY RA – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI TRÊN CÂY CÓ MÚI DO NẤM PHYTOPHTHORA SPP GÂY RA
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÁI TRÊN CÂY CÓ MÚI DO NẤM PHYTOPHTHORA SPP GÂY RA

Triệu chứng - Bệnh thối nhũn trái thường gây hại trên trái già và những trái trong tán cây, làm trái mất màu từ rốn trái lan dần lên, lúc đầu có màu như úng nước, sau đó có màu xám đen. - ...
Read More