CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY MÍT GIỐNG – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY MÍT GIỐNG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY MÍT GIỐNG

Cây con ở vườn ươm có độ ẩm cao, quá rậm rạp dễ bị bệnh và bệnh lây lan rất nhanh. Bệnh có thể do nấm Rizoctonia solani, Sclerotium, Pythium gây nên. Trên thân gốc và bề mặt vật liệu nuôi cây có nh
Read More