CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊM LỬA GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊM LỬA GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊM LỬA GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA

Tên khoa học: Bipolaris oryzeae Bệnh có phạm vi phân bố rộng, phổ biến ở các nước trồng lúa thuộc Châu Á, châu Mỹ và Châu Phi. Hạt bị bệnh phẩm chất và phẩm chất và trọng lượng giảm 4,58 – 29,1%.
Read More