CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH TRÊN CÂY CÓ MÚI – BỆNH GREENING – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH TRÊN CÂY CÓ MÚI – BỆNH GREENING
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH TRÊN CÂY CÓ MÚI – BỆNH GREENING

Bệnh Greening hay còn gọi là bệnh vàng lá gân xanh là bệnh phổ biến trên cây có múi. Bệnh này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1929 và được công bố tại Trung Quốc năm 1943. Hầu hết các vùng trồng các l
Read More