CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI Ở CHÓ – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI Ở CHÓ
Phòng Và Trị Bệnh Cho Vật Nuôi

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI Ở CHÓ

Bệnh viêm phổi thường là kế phát của viêm phế quản hay do bội nhiễm từ các bệnh truyền nhiễm khác như bệnh carê; viêm phế khí quản truyền nhiễm ở chó, mèo. I. NGUYÊN NHÂN - Thường do nhiễm virut...
Read More