CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ RỆP MUỘI TRÊN CÂY XOÀI – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ RỆP MUỘI TRÊN CÂY XOÀI
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ RỆP MUỘI TRÊN CÂY XOÀI

Rệp muội là côn trùng khá phổ biến trên xoài. Rệp muội có tên khoa học Toxoptera auranti, thuộc họ rầy mềm (Aphididae), bộ cánh đều (Homoptera). Cơ thể của chúng có hình quả lê, dài khoảng 1,5 - 2mm,
Read More