CÁCH SỬ LÝ RA HOA VÀ ĐẬU QUẢ CHO CÂY NHÃN – AGRICULTURE
CÁCH SỬ LÝ RA HOA VÀ ĐẬU QUẢ CHO CÂY NHÃN
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH SỬ LÝ RA HOA VÀ ĐẬU QUẢ CHO CÂY NHÃN

Từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3, sử dụng hóa chất KCLO3 và NaCLO3 xử lý cho những cây nhãn không ra hoa nhưng lộc trên cây đã chuyển màu bánh tẻ hoặc đã già… Vườn nhãn ở Hưng Yên   Vụ đông 20...
Read More