CÁCH TRỊ BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG – AGRICULTURE
CÁCH TRỊ BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH DO NẤM PHYTOPHTHORA GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Bệnh được gọi dưới nhiều tên khác nhau tùy thuộc bộ phận bị hại và theo vùng miền như: Bệnh thối rễ, nứt thân, nứt quả, xì mủ, chảy nhựa, chảy gôm… Bệnh do nấm Ph...
Read More