CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) CAPNODIUM CITRI HOẶC MELIOLA COMMIXTA – AGRICULTURE
CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) CAPNODIUM CITRI HOẶC MELIOLA COMMIXTA
Uncategorized

CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) CAPNODIUM CITRI HOẶC MELIOLA COMMIXTA

Trên cây có múi (và cả ở một vài loại cây ăn trái khác), hiện tượng bồ hóng trên lá, trái có thể do hai nguyên nhân chính gây ra và có hai cách khắc phục khác nhau. Trường hợp thứ nhất: (xem hình 1)
Read More