CÁCH TRỊ BỆNH NẤM BỒ HÓNG (MUỘI ĐEN) TRÊN CÂY SẦU RIÊNG – AGRICULTURE
CÁCH TRỊ BỆNH NẤM BỒ HÓNG (MUỘI ĐEN) TRÊN CÂY SẦU RIÊNG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH NẤM BỒ HÓNG (MUỘI ĐEN) TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Tác nhân: Do nhiều loại nấm gây ra Meliola durionis, Capnodium moniliforme, Polychaeton sp., Phragmocapnias betle Triệu chứng: Vết bệnh là những đốm tròn màu đen trên lá cành non ... Phát sinh phá
Read More