CÁCH TRỊ BỆNH THAN ĐEN TRÊN CÂY HÀNH – AGRICULTURE
CÁCH TRỊ BỆNH THAN ĐEN TRÊN CÂY HÀNH
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH THAN ĐEN TRÊN CÂY HÀNH

Triệu chứng:  Trên lá hành, hoặc trên củ hành thường có những sọc đen chạy dọc theo lá hoặc củ.  Nguyên nhân: do nấm Urocystis cepulae gây ra.  Nấm lưu tồn trong đất, tấn công...
Read More