CÁCH TRỊ BỆNH THỐI GỐC – AGRICULTURE
CÁCH TRỊ BỆNH THỐI GỐC, CHẢY NHỰA TRÊN NHÓM CÂY CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, QUÝT, CHANH)
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH THỐI GỐC, CHẢY NHỰA TRÊN NHÓM CÂY CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, QUÝT, CHANH)

Loài Phytophthora nicotianae (P. parasitica) phổ biến trong điều kiện á nhiệt đới, gây bệnh thối gốc, chảy nhựa và thối rễ, nhưng ít gây hại trên phần thân cây. Loài P. citrophthora gây hiện tượng ch
Read More