EXTRA - PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN CÂY BẠC HÀ Archives - AGRICULTURE
EXTRA – PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN CÂY BẠC HÀ
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

EXTRA – PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN CÂY BẠC HÀ

THÀNH PHẦN :   Cymoxanil 15% w/w Chlorothalonil 60%w/w CÔNG DỤNG :  Là thuốc trừ bệnh cây hỗn hợp, có tính tiếp xúc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh, có phổ trừ bệnh rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều...
Read More