: http://vietnamnongnghiepsach.com.vn/2021/11/08/pro-thiram-dac-t…a-tren-cay-trong/ – AGRICULTURE
: http://vietnamnongnghiepsach.com.vn/2021/11/08/pro-thiram-dac-t…a-tren-cay-trong/
Côn Trùng Gây Hại

: http://vietnamnongnghiepsach.com.vn/2021/11/08/pro-thiram-dac-t…a-tren-cay-trong/

Đặc tính: Phổ tác dụng rộng, tác động tiếp xúc, thấm sâu và lưu dẫn 2 chiều, bảo vệ cây trồng hoàn hảo từ gốc đến ngọn. Công dụng: Phòng ngừa và đặc trị nhiều loại bệnh trên cây trồng như mốc s...
Read More