SÁCH HAY TẶNG BẠN - GIÁO TRÌNH CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT Archives - AGRICULTURE
SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT
Bài Viết Chọn Lọc

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT

Giáo trình “Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật” là môn học giới thiệu về lịch sử nghiên cứu, phương pháp ly trích, cấu tạo hóa học, sinh tổng hợp, vai trò sinh học và cơ chế tác dụng của chất điều hoà
Read More