THUỐC TRỪ SÂU COMDA 250EC Archives - AGRICULTURE
THUỐC TRỪ SÂU COMDA 250EC
Bài Viết Chọn Lọc

THUỐC TRỪ SÂU COMDA 250EC

Comda 250EC là hỗn hợp giữa hai hoạt chất: Emamectin benzoate: 5 g/L. Dầu khống PSO (Petroleum Spray Oil): 245 g/L. Chất phụ gia cho đủ 1 Lít ĐẶC TÍNH Đặc tính hoạt chất Emamectin benzoate Emame
Read More