“ƯU THẾ ĐỈNH ĐIỂM” CỦA THỰC VẬT LÀ GÌ? VÀ CÁCH ÁP DỤNG VÀO TRONG CANH TÁC CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
“ƯU THẾ ĐỈNH ĐIỂM” CỦA THỰC VẬT LÀ GÌ? VÀ CÁCH ÁP DỤNG VÀO TRONG CANH TÁC CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

“ƯU THẾ ĐỈNH ĐIỂM” CỦA THỰC VẬT LÀ GÌ? VÀ CÁCH ÁP DỤNG VÀO TRONG CANH TÁC CÂY TRỒNG

Thế nào gọi là "ưu thế đỉnh điểm" của thực vật? Điều đó có nghĩa là, mầm non ở ngọn cây thường phát triển nhanh hơn mầm non trên thân cây. Ví dụ như sự sinh trưởng của các loài cây samu, cây bách quả
Read More