NHÓM THIOSUNPHAT – AGRICULTURE
HOẠT CHẤT THIOSULTAP-SODIUM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT THIOSULTAP-SODIUM LÀ GÌ?

Cơ chế tác động: Thiosultap-Sodium (Nereistoxin) có tác dụng tiếp xúc vị độc, cản trở hoạt động của cơ quan cảm nhận trong tế bào thần kinh. Thuốc có phổ tác động rộng diệt cả trứng sâu, trừ được n
Read More