Uncategorized – AGRICULTURE
QUY TRÌNH Ủ VỎ CÀ PHÊ LÀM PHÂN HỮU CƠ
Uncategorized

QUY TRÌNH Ủ VỎ CÀ PHÊ LÀM PHÂN HỮU CƠ

Nguyên vật liệu Nguyên liệu chính để chế biến phân sinh học là khoảng 1.000 kg vỏ quả cà phê được lấy từ quá trình xay xát tạo ra 3.000 kg cà phê nhân. Phân chuồng: 200 kg Phân lâ
Read More
CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) CAPNODIUM CITRI HOẶC MELIOLA COMMIXTA
Uncategorized

CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) CAPNODIUM CITRI HOẶC MELIOLA COMMIXTA

Trên cây có múi (và cả ở một vài loại cây ăn trái khác), hiện tượng bồ hóng trên lá, trái có thể do hai nguyên nhân chính gây ra và có hai cách khắc phục khác nhau. Trường hợp thứ nhất: (xem hình 1)
Read More
ROSE CANKERS
Cây Cảnh - Bonsai

ROSE CANKERS

ROSE CANKERS ON ROSE PLANT CAUSAL ORGANISM: Coniothyrium spp: After a long cold wet winter, roses can be expected to have some dead and cankered canes. While these pathogenic fungi are not ve
Read More