AGRICULTURE
BỆNH-LOÉT-CÂY-CÓ-MÚI

PHÒNG TRỊ BỆNH LOÉT HẠI TRÊN CÂY CÓ MÚI

Bệnh loét phá hại cây ăn quả thường làm rụng quả và lá, cây cằn cỗi chóng tàn. Ở vườn ươm, khi bị bệnh nặng cây con dễ chết, quả bị bệnh phẩm chất kém không thể xuất khẩu và cất trữ được. Ở nước ta, bệnh phá hại phổ biến tại tất cả các […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA

  Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

    Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY CHANH DÂY

  Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO DÂY TRÊN CÂY CHANH DÂY

  Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LOÉT SỌC MIỆNG CAO SU

  Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ĐIỀU

Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng thuốc […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY CÀ PHÊ

  Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY CÀ PHÊ

  Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng […]

Read More
GREEN-LIFE

GREEN LIFE – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO RŨ GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ CHUA

  Một trong những tồn tại lớn của sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm hiện nay là việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học. Khi sử dụng thuốc BVTV hóa học thời gian cách ly nông sản là 15 ngày, tuy nhiên, dư lượng […]

Read More