Shop

Home Thuốc BVTV Thuốc Trừ Sâu 

APLOUGENT 500WP – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU SUMO NHẬT BẢN TRỊ SÂU ĐỤC THÂN

SUMO-NHẬT-BẢN
 • APLOUGENT-500WP-sâu-đục-thân
 • APLOUGENT-500WP-sâu-cuốn-lá
 • APLOUGENT 500WP – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU SUMO NHẬT BẢN TRỊ SÂU ĐỤC THÂN

  Liên Hệ Mua Hàng: 0984.535.820

  APLOUGENT 500WP – THUỐC TRỪ SÂU

  GÓI 100GR

  – Thuốc trừ sâu tiếp xúc, vị độc, hiệu lực kéo dài

  – Đặc trị sâu đục thân, sâu đục trái

  – Đặc trị sâu cuốn lá, bọ trĩ

  VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

  vietnamnongnghiepsach.com.vn